Röytlantis – kadonnut saari?

Röytän laiturien kunnostushankkeellekaan ei kuulu hyvää. Tarjoukset ylittivät rankasti hankkeeseen tällä hetkellä saatavilla olevan hankerahoituksen, joten Metsähallitus on hakemassa Museovirastolta betonilaiturin purkulupaa, samalla kun vielä pohtii keinoja pienentää laituriremontin kustannuksia. Iin Röytän toimijat on todennut, että betonilaiturin purkaminen on erittäin kallista ja laiturin poistaminen johtaa muutamassa vuodessa sataman täyttymiseen hiekalla, jolloin siitä tulee käyttökelvoton.

Nyt akuutein painajainen on kuitenkin se, että Röytän ponttoonilaitureista ensimmäinen eli niin sanottu purjevenelaituri on uppoamassa ja se joudutaan hinaamaan pois pikaisesti, kunhan toimenpiteen rahoitus ja tekijä on ratkaistu. Korvikkeeksi on luvassa ilmeisesti vain ns. lammaslautta. Joskus mahdollisesti toimitettavat uudet laiturit olisivat sitten puolestaan nykyistä lyhyempiä, mitä suuresti paheksumme. IRT on tarjonnut  tietoa edullisimmista betoniponttoonilaituritoimittajista.

Tämä veneilykausi alkaa lohduttomissa merkeissä. Mielessä pyörii vain kysymyksiä. Onko Röyttä, alueemme ainutlaatuinen veneilykohde,  kohta kadotettu saari? Annetaanko tuollaisen saaren tuhoutua samaan aikaan kun melskataan miljoonien saaristomatkailuhankkeilla? Eikö yhdestäkään julkisesta hankkeesta saada irti muuta kuin markkinointimateriaalia? Onko oikeasti kaikki rahoituskanavat haluttu selvittää?

 

 

 

Röytän toimijat aloittaa YT-neuvottelut

Iin Röytän toimijat ry ei enää vastaa Röytän huoltosopimuksesta, joten seuroja on nyt pyydettävä etsimään jäsenistölleen korvaavia touhuja omilta majoiltaan. On kuitenkin oletettavaa, että lukuisat jäsenet joudutaan toimittamaan Röyttää kiertävälle luontopolulle luonnon ihmeitä tähyilemään tai  vaihtoehtoisesti meren aaltoja kyntämään. Tukityöpaketteja Röytän toimijat ry ei valitettavasti pysty tarjoamaan kuin osalle jäsenistöä uimaportaiden asennuksen ja  Pidä saaristo siistinä- jätehuollon nimissä.

On tietysti aivan positiivinen asia, että veneilijät voivat nyt keskittyä harrastukseensa täysipainoisesti ilman huoltosopimuksen velvotteita ja pelkoa huussin tyhjennyksestä, mutta samalla jäytää huoli Röytän kohtalosta, sillä huoltosopimuksen sisältökään ei ole ennallaan.

Metsähallitus kilpailutti saaren huoltosopimuksen useamman saaren nipussa ja sisällöltään karsittuna yhteistyökumppaniaan ja vuokralaisiaan eli Iin Röytän toimijat ry:tä kuulematta. Niinpä IRT esitti turhaan tarjouskilpailun mitätöintiä ja huoltosopimus (tai sen tynkä) on nyt menetetty useiksi vuosiksi saaren ulkopuoliselle toimijalle.

Vajavaisen huoltosopimuksen meneminen saaren ulkopuoliselle toimijalle edesauttaa ränsistymistä ja talkoohengen häviämistä ja tulee väistämättä näkymään Röytässä, mikä on suuri menetys erityisesti nyt, kun Röyttä halutaan kytkeä osaksi Oulun seudun merellisiä matkailuhankkeita sekä ulkoilukohdeverkostoa. Ja juuri kun veneilijät ovat lisänneet saaren houkuttelevuutta palveluvarustuksen parantamishankkeellaan.

Iin Röytän toimijat ry eli entinen Röyttätoimikunta on olemassa vain Röyttää varten. Se on toiminut seurojen yhteisenä edustajana saarta koskevissa asioissa ja tehnyt vuosikymmenien ajan työtä saaren kehittämiseksi ja kunnossa pitämiseksi. Röyttä ei olisi sellainen keidas millaisena se nykyään tunnetaan ilman jatkuvaa talkootyötä: sähköistetyt laiturit, valaistus, uimaportaat, pöytäryhmät, grillit, jatkuva wc-huolto, satamakentän ja ruohikkoalueiden niitto, raivaus, pitkospuiden korjaukset, jätehuolto, kesäkeittiö, tiskauspaikka, elojuhlat jne. Työtunteja ei ole laskettu ja huoltosopimuksesta saatu korvaus on käytetty Röytän kehittämiseen kaikkien saaressa kävijöiden nautinnoksi.

Toivomme tietysti Röytän miljöön ja kaikkien kävijöiden viihtyvyyden kannalta, että huolemme on turha ja että tukityöllistettyjä riittää tuleviksikin kesiksi, sillä Metsähallituksen vuosittain Röyttään käyttämällä rahamäärällä ei ulkopuolinen toimija todellakaan tee saaressa muuta kuin tyhjentää huussit ja toimittaa kasan metrisiä halkoja. Pusikoituminen ja punkkijuhlat voivat alkaa!

Röytän toimijat ry kiittää uutteraa talkootalkkaripariskuntaa Mauria ja Soilea vuosikymmeniä kestäneestä saaren huolenpidosta!

 

 

TIETOA RÖYTÄN LAITURIHANKKEESTA

Metsähallitus on tehnyt maaseuturahastolle hankerahoitushakemuksen Iin Röytän laitureiden kunnostamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on ponttonilaitureiden kunnostus 2016-2017 sekä betonilaiturin kunnostussuunnitelman laatiminen (2016) sekä kunnostus (2017). Lisäksi hankkeen yhteydessä tehtäisiin ruoppausta ja maansiirtoa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 824 000 euroa ja omarahoitukseen ovat sitoutuneet Metsähallitus luontopalvelut ja Laatumaa, sekä Iin kunta. Metsähallitus ja Iin kunta esittävät, että Oulun kaupunki osallistuu hankkeen omarahoitukseen Iin kuntaa vastaavalla summalla, molemmat viidellä prosentilla hankkeen kokonaiskustannuksista (41 200 euroa). Esityksen voi lukea täältä: http://www.oulunkaari.org/ii/kokous/20151666-16-1.PDF

Iin Röytän toimijat ry on myös toimittanut hankealoitetta tukevan, kaikkien jäsenseurojensa puheenjohtajien allekirjoittaman esityksen Oulun kaupungille joulukuussa 2015. Siinä on tuotu esille, että sataman kohtalon hetki on nyt käsillä. Maankohoamisesta johtuva betonilaiturin rakenteiden lahoaminen on jatkunut jo pitkään, minkä vuoksi kunnostuskulut ovat karkaamassa niin korkealle, että tämän hankkeen kariutuessa seuraava toimenpide on betonilaiturin purkaminen, sitten kun sitä ei voi pitää enää turvallisena.

Lisäksi ponttonilaituri eli ns. purjevenelaituri vajoaa vajoamistaan ja on mahdollisesti pian pois käytöstä. Myös sataman syvyys on madaltunut niin, että matalan vedenkorkeuden aikana purjeveneiden rantautuminen alkaa olla vaikeaa muualle kuin ns. ykköslaiturin etupuolelle. Satamasta on siis vähitellen tulossa käyttökelvoton.

Oulun kaupungin päättäjiä muistutettiin siitä, että Iin Röyttä on Oulun seudun merkittävin veneilykohde, sillä saarella sijaitsevat peräti kahdeksan seuran tukikohdat. (Jäsenseurojemme lisäksi laskettiin mukaan Virpiniemen veneilijöiden ja Iin Meripelastajien tukikohdat). Pelkästään Iin Röytän toimijat ry:n jäsenseuroissa on yhteensä noin 1300 jäsentä, joista yli 90 % on oululaisia.

Kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan mielenkiintoinen Iin Röyttä on myös yksi alueemme harvoista saarikohteista, jonne vielä toistaiseksi voi rantautua suurillakin aluksilla. Tällainen kohde on siis erittäin tärkeä kaikille vireillä oleville saaristomatkailuhankkeille, joihin Oulukin haluaa osallistua. (Esimerkiksi Visit Finland). Iin Röytän toimijat ry on puolestaan jo toteuttanut talkootyönä kehityshankkeen, jolla saaren palveluvarustusta on parannettu merkittävästi, mikä tukee myös matkailuhankkeita ja yleistä virkistyskäyttöä.

Iin Röytän toimijat  ry toivoo, että Oulun kaupunki tekee merimatkailun, veneilyseurojen tukikohtien ja Röytän sataman kannalta erittäin tarpeellisen ratkaisun ja osallistuu hankkeen rahoitukseen.

laiturilaituri2