Toiminnan tarkoitus

Iin Röytän toimijat ry:n tarkoituksena on

  • ajaa Iin Röytän saaressa toimivien jäsenseurojensa yhteisiä ja yleisiä etuja ja olla yhdyssiteenä niiden välillä.
  • käyttää jäsenyhteisöjensä Röytän saarta koskevien yhteisten asioiden hoitamiseen liittyvää puhe- ja toimivaltaa viranomaisten, kuntien ja valtiovallan sekä muiden mahdollisten yhteistyötahojen suuntaan.
  • edistää toiminnoillaan saaren niiden osien siisteyttä, viihtyvyyttä ja puhtautta, joissa saaressa kävijät voivat vapaasti liikkua.
  • järjestää veneilyväen viihtyvyyteen liittyviä tapahtumia, kilpailuja ja juhlia satama-alueella sekä järjestää yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa veneilyturvallisuuteen liittyviä koulutustapahtumia saaressa
  • valvoa satama-alueen kunnossapitoa ja alusturvallisuutta sekä huolehtia yleisten alueiden ja yhteiseen kiinteistöön liittyvistä kunnostustarpeista
  • olla kaikissa edellä mainituissa asioissa, tarpeen vaatiessa, yhteydenottajana saaren omistajatahoon, metsähallitukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voittoa tuottamatta:

hallitsee, ylläpitää ja valvoo saaressa olevaa, seurojen yhteistä kiinteistöä, sähköjakeluverkkoa sekä kulkuväylien ja yleisten alueiden ulkovalaistusta.

ylläpitää ja valvoo sähköliittymiä saareen sähköä toimittavan sähköyhtiön toimintaehtojen mukaisesti

voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää asianomaisella luvalla varainkeräyksiä, arpajaisia, kesätapahtumia ja veneilyjuhlia, sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. samoin yhdistys voi, asianmukaisen luvan hankittuaan, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille, eikä sen tarkoitus tai toiminnan laatu saa olla pääasiassa taloudellinen.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan anomuksesta hyväksyä Röytän saaressa jäsenistönsä virkistys- ja koulutuskäyttöön tarkoitettua kiinteistöä tai rakennusta hallitseva oikeustoimikelpoinen veneily- tai meripelastusseura tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Jäsenanomuksen käsittelee yhdistyksen hallitus ja hyväksymisen ehtona on, että kaikki hallituksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet ovat yksimielisiä hyväksymisestä.

Vastaa