Sataman rakentaminen

Saareen kohdistuvat venevierailut, joihin tulivat mukaan myös ulkopaikkakuntalaiset veneet, lisääntyivät vuosi vuodelta niin, että sataman kapasiteetti laituritilojen osalta kävi täydellisesti riittämättömäksi. Seurojen yhteistoiminnan toteuttajaksi perustettiin Iin-Röyttätoimikunta, jossa olivat edustettuina kaikki seurat, mukaan lukien Metsähallitus. Yhteistoimin hankittiin poijuja laiturin ympärille sekä ”redille” kiinnittymispaikkojen lisäämiseksi.

Marjaniemen luotsiaseman peruskorjauksen yhteydessä tarpeettomaksi jäänyt aggregaatti asennettiin Röyttään ja jäsenkunnan sähkömestarien toimesta ja muun talkooväen avulla saaren kaikki majat ja kulkutiet, mukaan lukien laituri, sähköistettiin. Näin saatiin aikaan valaistus jatkamaan purjehduskautta pitkälle syksyn pimeyteen.

Iin-Röyttätoimikunnan yhdeksi tavoitteeksi tuli satamaolojen parantaminen saaressa. Röytän lisääntynyt vierasvenesatamakäyttö sekä sijaintinsa puolesta aikojen alusta suojasatamana toimiminen antoivat mahdollisuuden pyrkiä saamaan valtio toteuttamaan sataman parantamishankkeen. Monien vaiheiden jälkeen Metsähallitus, saaren omistajana, teki vuonna 1991 esityksen Merenkulkuhallitukselle, että se ottaisi Röytän satamaolojen kehittämisen työohjelmiinsa. Kohta tämän jälkeen laadittiin satamasuunnitelma, jonka teki Insinööritoimisto Paavo Maunu Hailuodosta. Suunnitelmien toteuttamiselle syntyi kohta otollinen tilaisuus, kun vuonna 1993 Marjaniemen sataman laajennus tuli ajankohtaiseksi. Röytän rakentaminen sidottiin Marjaniemen urakkaan, jolloin nopean rakentamisen lisäksi saavutettiin huomattavat kustannussäästöt. Sataman rakensi Pohjolan Meritie Oy Oulusta tehokalustollaan.

Veneilyväki seurasi mielenkiinnolla sataman rakentamisen edistymistä. Pitkäaikaisten toiveiden toteutuminen lähestyi päivä päivältä. Niinpä olikin merkillepantavaa, että sataman rakentamisen viimeisinä päivinä aikataulu ym. syistä pieni vihje talkootyön tarpeesta toi saareen sankan joukon innokkaita työn loppuunsaattajia. Venekalustoa ja käsiä oli tarjolla yli tarpeen.

Valkeni toiveiden täyttymistä enteilevä päivä, lauantai 6. elokuuta 1994. Saaren toiminnan rahoittamisen perustana olevat, perinteiset Röyttätoimikunnan järjestämät Elojuhlat, jokaisen elokuun ensimmäisenä lauantaina, saivat tänä vuonna edeltäjiään juhlallisemmat ja ikimuistoiset puitteet. Satama vihittiin virallisesti käyttöönsä ja samalla Pohjanlahden Merenkulkupiiri, joka oli ollut sataman rakennuttajana, luovutti sen saaren omistajalle, Metsähallitukselle. Vihkimisen suoritti di Veikko Kurkela MKH:sta. Merenkulkupiirin edustajana liikennetoimialapäällikkö Heimo Hohti luovutti sataman Metsähallitukselle, jonka edustaja, aluejohtaja Olavi Joensuu otti sataman vastaan kertoen samalla metsähallinnon suunnitelmista saaren luonnon hyödyntämisestä kaikkien vierailijoiden käyttöön luontopolkuineen ja retkeilykohteineen. Iin-Röyttätoimikunnan puh.joht Kauko Liedes ilmaisi puheenvuorossaan sataman käyttäjien vilpittömän kiitoksen kaikille tahoille, jotka olivat olleet mukana sataman toteuttamisessa. Samalla hän toi esille sataman tärkeyden ja tarpeellisuuden ja tärkeyden tämän alueen vesilläliikkujille niin vierasvene- kuin suojasatamanakin.

Puheenvuorojen jälkeen symbolisen nauhan leikkauksen suorittivat di Veikko Kurkela ja aluejohtaja Olavi Joensuu orkesterin soittaessa tuttua melodiaa ”Ankkurit ylös”.

Kutsuvierasjoukko tuli vakuuttuneeksi sataman tarpeellisuudesta katsellessaan laiturilta uuden sataman venemäärää. Kaikki laituripaikat olivat täynnä ja ”redilläkin” oli jo kymmeniä veneitä. Myöhemmin illalla elojuhlien päästessä käyntiin laskettiin satamassa ja sen edustalla olevan pitkälle kolmattasataa venettä. Väkeäkin oli toista tuhatta henkeä. Oltiin yksimielisiä hankkeen onnistumisesta ja tehdyn työn tuloksellisuudesta.

Röytän sataman käyttäjänä ja veneilijänä haluan tässä yhteydessä kiittää sataman rakentamisen mahdollistaneita henkilöitä, erityisesti Veikko Kurkelaa ja Håkan Knipíä sekä suorittavan portaan tehomiestä Osmo Annalaa.

Rakentamista läheltä seuranneena tiedän hyvin osuutenne tapahtumien kulkuun. Olette aina tervetulleita Röytän maisemiin.

P.J.AuranahoJulkaistu aiemmin Tapio Auranahon kirjoittamassa Haukiputaan Veneilijöiden 30-vuotishistoriikissa Puupaatista lasikuituun.